1% - один відсоток чого небудь, це його сота частина.
На яблуках такий фокус не пройде, оскільки сота частина яблука нікому не потрібна.
Вийняток становить компанія Apple.
Розглянемо відомі соті частини величин:
1% від гривні – це 1 копійка.
1% від долара – це цент.
1% від метра – це сантиметр,
1% від кілометра – це 10 метрів;
1% від центнера – це кілограм;
1% від 1т це 10 кг.

Цей список можна продовжувати, проте основна думка Вам зрозуміла. Можна знайти відсоткову долю будь-чого, питання полягає чи доцільно це робити і де це використовують. Задачі на проценти починають вивчати з 5 класу і з роками завдання урізноманітнюються та ускладнюються. Вони знаходять широке застосування в шкільних курсах з хімії, фізики, біології, а далі без них не обходиться банківська сфера, страхування, металургійна та хімічна промисловості.

Завдання 1.
Записати десяткові дроби у відсотках
a) 0,2;
b) 0,005;
c) 0,1;
d) 0,95;
e) 1,15.
Правило 1 Для перетворення десяткового дробу у відсотки його треба помножити на 100. Далі вкінці дописуємо знак відсотків. Зворотнє правило, щоб відсотки перетворити у десятковий дріб їх потрібно поділити на 100.
Обчислення: Виконуємо перетворення
а) 0,2 = 20% (оскільки 0,2•100=20);
b) 0,005 = 0,5% (так як 0,005•100=0,5);
c) 0,1 = 10% (оскільки 0,1•100=10);
d) 0,95 = 95% (0,95•100=95);
e) 1,15=115% (1,15•100 = 115).

Завдання 2. Записати відсотки у вигляді десяткових дробів.
a) 10%=0,1 (оскільки 10:100=0,1);
b) 35%=0,35 (оскільки 35:100=0,35);
c) 2%=0,02 (так як 2:100=0,02);
d) 0,3%=0,003 (так як 0,3:100=0,003);
e) 230%=2,3 (230:100=2,3);
f) 500%=2 (500:100=5).

Завдання 3. Знаходження відсотку від числа
а) Знайти 12 відсотків від 19.
12%=0,12,
0,12*19=2,28.

б) Знайти 30% від 16.
Перетворюємо відсотки в частку числа та знаходимо
0,3*16=4,8.
в) Знайти 127% від 140.
Виконуємо перетворення відсотків та розрахунки
1,27*140 =177,8.

Правило 2 Для того, щоб знайти число за його частиною a і її відсотковим значенням p треба:
1) перевести проценти р у десятковий дріб;
2) поділити число a на одержаний десятковий дріб.

Приклад 1: а) Знайти число, якщо 8% від нього рівні 48.
48:0,08=600.
б) Знайти число, якщо 115 відсотків рівні 161.
Перетворимо відсотки в десятковий дріб
115% це 1,15.
Далі знаходимо 100%
161 : 1,15 = 140.
в) Знайти число, якщо 0,8% його рівні 2.
2:0,008 = 250.
г) Робітник поклав у банк невідому суму грошей під 19% річних. Через рік він одержав  кінцеву суму 29750 гривень.
Знайти величину вкладу.
За рік сума становитиме 100+19=119% від вкладу. В десятковій формі це 1.19.
Розділивши на це значення кінцеву суму отримаємо вклад
29750:1,19 = 25000 (грн.)

Задача 1. У класі 25 учнів, 12% з них приймали участь в районній олімпіаді з фізики.
Скільки учнів брали участь в олімпіаді?
Розв'язання: 12 відсотків це 12/100 числа або 0,12.
Помножимо на кількість учнів
0,12*25=3 (учні)
Відповідь: 3 учні.

 

Задача 2. Микола назбирав 8 кг яблук. Петро зібрав на 25% більше ніж Микола.
Скільки кг яблук зібрав Петро?
Розв'язання: Знайдемо 25 відсотків від 8 кг.
25%*8/100%=2 кг.
Додавши знайдене значення до 8 кг Миколиних яблук отримаємо ту кількість, яку зібрав Петро.
Відповідь: 10 кг.

 

Задача 3. На підготовку дитини до школи батькам потрібно 2000 грн. Шкільний рюкзак коштує 800 грн.
Скільки відсотків від всієї суми потрібно на рюкзак?
Розв'язання: Розділимо вартість рюкзака на всю суму і помножимо на 100%.
Це і буде шукана величина
800/2000*100% =40%.
Відповідь: 40%.

 

Задача 4. В обласній олімпіаді з англійської мови взяли участь 120 учнів, що становить 80 процентів усіх призерів міських олімпіад.
Скільки всього учнів могли стати учасниками олімпіади?
Розв'язання: Розв'яжемо задачу 2 методами
1) Складемо співвідношення:
120 учнів це 80%, тоді
Х учнів – 100%.
Перехресним множенням отримаємо
Х=120•100/80=150 учнів.
2) 80% це 0,8 від всієї кількості. Розділивши на них, отримаємо 1 або 100%
120:0,8=150 учнів.
Відповідь: 150 учнів.

 

Задача 5 Вкладник поклав до банку 20000 грн під 16% річних.
Яка сума буде на рахунку через рік?
Розв'язання: Так як відсотковий процент за вкладом рівний 16% річних, то через рік на рахунку буде
100+16=116% від початкової суми. 116%=1,16
Помножимо на суму вкладу
20000•1,16=23200 (грн.)
Відповідь: 23200 (грн).

 

Задача 6 Площа земельної ділянки 56 га, її 75% засіяли пшеницею. Скільки гектарів ділянки землі залишилось зорати? 
Розв’язання:  Тут є два способи: перший знайти площу, яку зорали, а далі від загальної її відняти. І другий - знайти скільки відсотків залишилося зорати і вичислити їх з усієї ділянки. Підемо другим шляхом, залишилось зорати 100-75=25%, що становить 0,25 від 56 га.
Обчислимо площу, що залишилась
56•0,25= 63 = 14 (га). 
Відповідь: 14 га. 

 

Задача 7 Із свіжих яблук отримали 13% сушених. Скільки сушених яблук отримають із 40 кг свіжих ? 
Розв’ язання:  Запишемо обчислення одним рядком
40•13/100=5,2 ( кг). – отримали  
Відповідь: 5,2 кг сушених яблук

 

Задача 7 Автобус подолав 580 км до Одеси, щоб туристи змогли відпочити на Чорному морі. В дорозі було всього дві зупинки. За перші дві години автобус пройшов 30% шляху, за другі 2 – 35% шляху Скільки кілометрів залишилося пройти? 
Розв’язання: Тут можна поступати кількома способами - знайти відстані, які вже пройдені, а далі їх відняти від загального шляху. Або знайти процентну міру скільки залишилося пройти, перевести її в десятковий дріб і помножити на всю дорогу. Останнім методом скористаємося
1) 100-30-35= 35 (%) або 0,35; 
2) 580•0,35 = 230 (км). 
Відповідь: 230 км. 

Задача 8 Периметр рівнобедреного трикутника рівний 140 см. Знайти його сторони, якщо основа трикутника на 20% менше, ніж бічна сторона. 
Розв’язання: Позначимо бічну сторону через Х, за умовою основа рівна 100-20=80% або 0,8Х.
Складаємо рівняння периметра
Х+Х+0,8Х=140;
2,8Х=140;
Х=140/2,8=50
(см) - бічна сторона.
Далі знаходимо основу трикутника
0,8Х=0,8*50=40 (см).
Відповідь: 50, 50, 40 см.

 

Задача 9 Перше число рівне 160, друге складає 40 % від першого, третє – 70 % від другого. Обчислити середнє арифметичне цих чисел. 
Розв’язання: Покроково знаходимо числа
1) 160•0,4=64 – друге число; 
2) 64•0,70=44,8 – третє число; 
3) (160+64+44,8)/3=89,6 – середнє арифметичне цих чисел. 
Відповідь: 89,6. 

 

 

Задача 10 Щоб купити 7 айфон студент взяв у кредит 7000 грн під 25% річних.
Яка суму студент повинен повернути банку через рік?
Розв'язання: Схема обчислень ідентична попередньому завданню.
Перетворюємо відсотки та знаходимо
7000*1,25=8750 (грн.)
Відповідь: 8750 (грн)

 

Задача 11 Після того, як Іван потратив 60% усіх своїх грошей на купівлю красовок, а 3/4 решти – на купівлю м'яча, у нього залишилося 120 грн.
Скільки грошей було у Івана спочатку?
Розв'язання: Нехай у Івана було Х грн., після чого він витратив 0,6*Х на красовки, таким чином залишилося:
Х-0,6*Х=0,4Х (грн.)
Мяч коштував:
0,4Х*3/4=0,3Х (грн.)
Отже після двох покупок у нього залишилося:
0,4Х-0,3Х=0,1Х (грн).
Складаємо рівняння
0,1Х=120 отже
Х=120:0,1=1200 грн.
Відповідь: 1200 грн.

 

Задача 12 Костюм коштував 600 гривень. Спочатку його ціну зменшили на 20%, а згодом підвищили на 25%.
Як змінилась ціна костюма?
Розв'язання: Зменшена ціна становить
100-20=80% або 0,8.
Таким чином нова ціна рівна
0,8*600=480 грн.
Після підвищення на 25 процентів нова ціна становила 125% від 480, тобто
1,25*480=600 грн.
Ціна вернулась до початкового значення.

На цьому ознайомлення з задачами на відсотки не завершено. Більше готових відповідей шукайте на сторінках ресурсу!