Переходимо до аналізу останнього завдання з практикуму, що задавали математикам ЛНУ ім. І.Франка.

Задача 27 У скільки разів зменшиться сила струму у котушці індуктивністю L=0,5 Гн та опором R=2,0 Ом через t=40 мс, якщо від'єднати джерело струму, а котушку замкнути на коротко?

Дано:

Розв’язання:

Переведемо деякі величини в одиниці СІ:
t=40 мс=0,04 с - час, за який зміниться сила струму.

Знайти:

Оскільки ЕРС самоіндукції прямо пропорційна до швидкості зміни сили струму у контурі , і сила струму зменшиться (від I0 до I), то згідно з другим правилом Кірхгофа запишемо рівність:

Проінтегруємо останню рівність, отримаємо
.
За умови t=0 отримаємо , отже
, або .
Після потенціювання знаходимо:
.
Відповідь:

При підготовці та обгрунтуванні обчислень Вам варто перечитати наступні книги.

Використана література:

  1. Волькенштейн В. С.   Сборник задач по общему курсу физики: Учебное пособие. - 11-е изд., перераб. - М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 384 с.

 

  1. Антоняк О. Т. Загальна фізика: основи електрики і магнетизму: навч. посібн.– Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 240 с.
  1. Кушнір Р. М. Загальна фізика. Механіка. Молекулярна фізика. Навч. посібн.– Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 404 с.